Galblaas verwijderen herstel

Je bent net geopereerd, dan wil je natuurlijk graag weten hoe het zit met het herstel van jou lichaam na het verwijderen van de galblaas. Allereerst is het belangrijk om te weten wat voor operatie je hebt ondergaan, vervolgens wordt er ingegaan op het herstel na de operatie onder de kop galblaas verwijderen herstel.

Galblaasoperatie

De operatie van de galblaas kan op twee manieren verlopen. De eerste optie is via een laparoscopie, ofwel een kijk operatie en de andere operatie is de conventionele operatie.

Laparoscopie

Hierbij worden er een aantal kleine sneden in de buik gemaakt, waardoor verschillende instrumenten het lichaam ingaan. Een aantal instrumenten zijn, camera, lamp, een luchtslang waarmee gas in de buik wordt gepompt zodat de organen beter te bereiken zijn. Dit gas kan een zenuw prikkelen die in verbinding met de schouder staat, daardoor kan tot een aantal dagen na de operatie pijnsensatie worden waargenomen in de schouder. Doordat er maar een paar kleine sneden in de buik zitten zal het herstel na de operatie vaak sneller verlopen dan wanneer er via een grote snede wordt geopereerd.

Conventionele operatie

Er wordt een snede over de buik gemaakt van tien tot vijftien centimeter lang. Door deze snede wordt de galblaas opgezocht en uiteindelijk verwijdert. Het herstel zal langer duren dan bij de kijkoperatie, omdat er een grotere wond gemaakt is.

Galblaas verwijderen herstel

Na de operatie is er vaak sprake van pijn aan de wond die gemaakt is. De hechtingen worden meestal na 10 tot 12 dagen verwijderd. Het volledige herstel is per persoon verschillend. Het gewoonlijke herstel van weefsels bedraagt zes weken. Dit houdt in dat zes weken na de operatie je weer in staat moet zijn om dingen te kunnen, die je voor de operatie ook kon.